MŽK se zalaže za ukidanje poreza na menstrualne proizvode

Mreža žena Kosova (MŽK) je 24. maja pokrenula kampanju kojom traži ukidanje poreza na menstrualne proizvode. Trenutno se menstrualni proizvodi na Kosovu oporezuju sa 18% svoje vrednosti, isto kao što se oporezuju luksuzni proizvodi. Podsetimo da postoji još jedan porez na dodatu vrednost od 8% na esencijalne proizvode, kao što su oni farmaceutski. Međutim, ni menstrualni proizvodi se ne oporezuju ovim porezom, što bi ipak smanjilo njihovu cenu. I dalje se oporezuju kao da su luksuzni, a ne neophodni proizvodi za žene i devojke i njihovu dobrobit kao i njihovo pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu.

Kroz ovu kampanju, MŽK će informisati građane i institucije o važnosti sprovođenja rodne politike u uvođenju poreza na menstrualne proizvode, kao i o posebnom značaju koji dobija u slučaju Kosova – s obzirom da je samo 15,9% žena na Kosovu zaposleno.

Kako bi se založila za ovo, MŽK je poslala sažetak politike pod nazivom „Rodno odgovorno oporezivanje: ukidanje poreza na proizvode za menstrualnu higijenu“ Ministarstvu finansija, rada i transfera 28. maja, na Međunarodni dan menstrualne higijene. Ovaj dokument, koji je prvobitno pokrenula organizacija članica MŽK-a EcoKos Women (EKV), jasno predstavlja razloge zašto bi Vlada Kosova trebalo da smanji ili potpuno ukine poreze na menstrualne proizvode, čime bi se povećala dobrobit žena i primenilo rodno odgovorno budžetiranje, kao što je i obećano. Dokument takođe sadrži preporuke kako to učiniti.

Stoga, MŽK podstiče vladu da izmeni zakon broj 05/L-037 o porezu na dodatu vrednost i da zajedno sa njim izmeni administrativna uputstva za njegovu primenu, tako da menstrualni proizvodi budu oslobođeni plaćanja carine i oporezivanja. Ovo će koristiti porodicama sa niskim prihodima, kao i doprineti postizanju jednakosti u prikupljanju državnih prihoda, uklanjajući ovaj diskriminatorni porez na žene. Štaviše, to bi doprinelo poboljšanju pristupa žena zdravstvenoj zaštiti, vođenju lične higijene, obrazovanju i zapošljavanju. Ako potpuno ukidanje poreza nije moguće, onda bi ovaj porez ipak trebalo smanjiti na 8%, jer bi im se na taj način smanjila cena, a da se to ne primeti u naplati državnih prihoda.

Za više informacija OVDE možete pročitati naš sažetak praktične politike.

Ovu kampanju podržavaju Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).

No photo description available.