Na 10. godišnjicu svog osnivanja, udruženje MWAHR osnažuje žene u donošenju odluka

Udruženje žena Mitrovice za ljudska prava (MWAHR) obeležilo je desetu godišnjicu svog osnivanja postizanjem napretka u učešću žena u donošenju odluka i mirovnim procesima. Ova organizacija članica Mreže žena Kosova je posvećena izgradnji dobrosusedske komunikacije, stvaranju mira sa posebnim naglaskom među ženama i mladima albanske i srpske zajednice.

„Još od 2013. godine, kada su prvi put organizovani lokalni izbori u severnim opštinama u regionu Mitrovice, aktivno smo počeli da se zalažemo za povećanje učešća žena u politici i na položajima odlučivanja. Svojim aktivnostima na podizanju kapaciteta žena u politici uspeli smo da spojimo albanske i srpske odbornice još 2014. godine, a koje su sada među sobom sklopile prijateljstva”, rekla je intervjuu za MŽK Vetone Veljiu, izvršna direktorka ove organizacija

Ova dobrosusedska saradnja od strane udruženja uspela je da pređe granice kroz prekogranične projekte između žena iz regiona Mitrovice, Kosova i Rašinskog okruga u Srbiji, rekla je Veljiu, navodeći projekte: „Pregovori Beograd – Priština iz perspektive žena“, „Žene za ritam i bezbednost, ka dobrosusedskim odnosima Srbije i Kosova“, – koje finansira Evropska komisija, projekti za Program podrške civilnom društvu i medijima 2018-2019.

U međuvremenu, što se tiče ekonomskog osnaživanja žena, prema rečima gospođe Veljiu, položaj žena u odlučivanju zasniva se na kvoti od 30 odsto. U Mitrovici, od 13 direkcija, četiri vode žena, prvi put je i žena na čelu Skupštine opštine.

„Čak i u severnim opštinama može se reći da položaj žena nije dobar, njihov glas se ne čuje, one dobijaju mesto odbornice direktno nominacijom stranke, vrlo malo svojim glasovima“, rekla je ona.

Kroz projekte koje podržava Fond žena Kosova MŽK-a: Zaslužujem lidersku poziciju, 2015, Žene liderke – 2016, Rodna perspektiva za održivo ekonomsko planiranje – 2021, postignuto je da se žene direktno osnaže u politici pri čemu je pet mladih žena koje su pohađale obuku o osnaživanju žena u politici, uspelo da postanu odbornice u skupštinama opština: dve u Skupštini opštine Južna Mitrovica i dve u Skupštini opštine Zvečan i jedna u Leposaviću.