Narodni Advokat i NVO su ponovo marširali za ljudska prava

Narodni Advokat zajedno sa još nekim Nelvadinim Organizacijama (NVO), uključujući i Mrežu žena Kosova, su preduzeli zajedničku inicijativu da bi obeležili Međunarodni dan Ljudskih Prava. Tako su10. decembra, Narodni Advokat, predstavnici nevladinih organizacija, aktivisti, drugi predstavnici, oni su se okupili pred Narodnim pozorištem da bi dalje nastavili sa maršom, koji je sada tradicionalan, na Prištinskom Trgu, pod motom „Ustani za Ljudska Prava“.

Inicijativa ima za cilj da pošalje snažan zahtev za dalje sveukupno i medjuinstitucionalno angažovanje radi promocije i obrazlovanja u vezi sa osnovnim pravima i slobodama ljudi kao i preduzimanje zajedničkih mera radi razvoja efektivne saradnje u vezi sa poštovanjem osnovnih prava i sloboda ljudi na Kosovu.

Iako sa veoma dobrim zakonima na papiru, prisutni su izrazili nezadovoljstvo u vezi sa povredama koje se dešavaju na dnevni osnovama u vezi sa pravima dece, pravima mladih, pravima žena, pravima starijih ljudi, pravima zajednica Roma, Aškali i Egipćana, prava zajednice LGBTI kao i pravima za osobe sa invaliditetom.

Sa druge strane, Hilmi Jashari, Narodni Advokat je naglasio da iako Ustav Kosova garantuje puno prava, treba se i dalje raditi da bi se ta prava primenila na Kosovu.

Podsećamo da su tokom 2017. godine Institucija Narodnog Advokata zajedno da predstavnicima NVO-a potpisali jednu Zajedničku Izjavu, obećavajući da će uvek stati u odbranu ljudskih prava. Ovom Izjavom, organizatori su imali za cilj da pošalju