Nasilje nad ženama nije porodična stvar

1 oktobra, Udruženje Venera, članica MŽK-a organizovala je okrugli sto u okviru projekta „Nasilje nad ženama nije porodično pitanje“.
Na okruglom stolu je učestvovalo 10 žena koje su dobitnice programa. Udruženje Venera im je pomoglou izradi raznih dopisa zavisno od slučajeva koje su one predstavljale. Na ovom sastanku je takođe učestvovala i Flora Memia, predstavnica prihvatilišta „Operacija Oporavak“ (Operacioni Mëkëmbja), u Peći, koja je upoznala žene o uslovima prihvatilišta.
Nakon toga, žene su razmenile svoje priče sa prisutnima. Slučajevi su bili od najrazličitijih, počevši of onih imovinsko – pravnih sporova, poricanja očinstva pa sve do slučajeva nasilja u porodici izvršenih od njenih supružnika.
„Sve žene su bile žrtve fizičkog, psihičkog nasilja a takođe i žrtve institucionalnih postupaka. Neke od ovih žena su tretirane loše i od strane institucija ili organa koji su nadležni za njihovu zaštitu, zbog toga se mi trudimo da im pomognemo“, rekla je MiradijeGashi, Direktorka Udruženja Venera.
Sem što su podelile njihove priče, žene su uspele da se informišu i sa problemima jedni-drugih i da se na neki način solidarizuju sa jedna-drugom.
Učesnicamasu takođe pruženi leci sa informativnim sadržajem protiv nasilja u porodici, sastavljene od Udruženja Venera, u okviru projekta „Nasilje nad ženama nije porodična stvar“.
Ova inicijativa je podržana od Fonda Žena Kosova (FŽK) koji se podržava od strane Austrian Development Agency (ADA) i Kvinna till Kvinna (KtK).