Norma podiže svest o besplatnim pravnim uslugama za žene i devojke na Kosovu

Organizacija članica Mreže žena Kosova, Udruženje pravnika Norma, zahvaljujući grantu dobijenom od Fonda žena Kosova kroz različite aktivnosti, realizovala je strateške ciljeve predviđene u projektu:

  • Analizu usluga besplatne pravne pomoći za žene i devojke koju nude profesionalne nevladine organizacije iz pravne oblasti u Republici Kosovo.
  • Poboljšanje pristupa pravdi i primenjivosti zakona; i
  • Podizanje informisanosti i svesti žena o pravima prema zakonima Kosova.

Korisnici aktivnosti koje Norma sprovodi su osobe kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, posebno ugrožene žene i devojke, predstavnici lokalnih i državnih institucija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, koji su obavešteni o trenutnom stanju ostvarivanja prava žena na nasleđe, kao i žene i devojke iz različitih zajednica koje su upoznate sa imovinskim i naslednim pravima kao i zakonskim okvirom koji garantuje jednaka prava za sve.

Ukupno 264 osobe su imale koristi od okruglih stolova, sastanaka i radionica.

Aktivnost udruženja Norma realizovana je zahvaljujući grantu dobijenom u 18. krugu Fonda žena Kosova MŽK-a za organizacionu podršku, koji finansira Fondacija Sigrid Rausing.