NVO Lady – dom u kome mnoge žene na Kosovu nalaze podršku

Aktivistkinja, humanistkinja, žena koja se nikad ne umara, Sanija Murati zadala je sebi cilj da osnaži i unapredi prava žena u privredi i javnom životu uopšte. Ovaj cilj ostvaruje preko nevladine organizacije „Lady“, koju vodi već 18 godina, a koju korisnice nazivaju „najtoplijim savetovalištem za žene“.

Tokom razgovora sa Mrežom žena Kosova (MŽK) gospođa Murati je rekla da se s obzirom na ekonomski položaj žena na Kosovu, veliki broj nezaposlenosti, ali i statistički jaz između muškaraca i žena na listama nezaposlenih, ona kroz različite inicijative njene organizacije angažuje za podizanje svesti za postizanje rodne ravnopravnosti u svim oblastima.

„Samo u godini koju smo ostavili, radili smo sa 1018 žena i mladih. Takođe, naša organizacija broji 120 volontera koji su redovno volonterski uključeni u naše svakodnevne aktivnosti. Takođe, pored redovnog osoblja, imamo angažovane i spoljne stručnjake koji nude mogućnosti za razvoj u svim oblastima koje su od interesa za naše članove“, rekla je ona.

Gospođa Murati je dalje naglasila da je interesovanje žena za zapošljavanje u zemlji veoma veliko. Ovo je, kako je rekla gospođa Murati, zasnovano na rezultatima i dostignućima u pružanju odgovarajućih opcija i rešenja, ali i uspesima žena koje prolaze kroz vrata NVO „Lady“. Ona kaže da kad god se organizuju skupovi, sale su preplavljene ženama koje traže prilike da se više obučavaju i razvijaju.

„Na osnovu misije naše organizacije sprovodimo različite projekte, dok se u ovim vremenima ciljevi i aktivnosti organizacije potpuno poklapaju sa potrebama žena, koje smatraju prioritetom izgradnju boljeg i uspešnijeg okruženja u životu, karijeri i porodici“, rekla je gospođa Murati.

Tokom ovih godine rada i zalaganja, NVO Lady je već stvorila mrežu žena koje se bave raznim ručnim radovima, učestvuju na raznim obukama i kroz ova angažovanja uspevaju da ostvare prihod. „Lady” je takođe uspela da proširi saradnju i stvori nova partnerstva sa zemljama regiona Zapadnog Balkana.

Završavajući godinu sa izazovima i uspesima, NVO Lady je u decembru 2022. godine zajedno sa kabinetom zamenice premijera Emilije Redžepi organizovala ceremoniju dodele nagrade Kruna uspeha, posvećenu ženama koje su dale poseban doprinos zemlji, radu i njihovoj žrtvi.