NVO Vita-Jeta održava informativne sesija o dijabetesu kod starijih osoba

Tokom septembra u naselju Škabaj i Busije, Udruženje žena penzionerki „Vita-Jeta“ je u sklopu projekta „Dijabetes kod starijih osoba“ održala predavanje sa ženama starijim od 35 godina kako bi ih informisala o bolesti dijabetesa, sprečavanju i njenom razvoju. 

Dr. Valjbona Bajraktari, lekar specijalista dijabetologije, obavestila je učesnice da se dobrim upravljanjem mogu sprečiti mnoge komplikacije koje proizilaze od ove bolesti. 

„Prema poslednjim studijama, dijabetes predstavlja rizični faktor i doprinosi pogoršanju i smrtnosti pacijenata sa COVID-19. Stoga je veoma važno sprečavanje i odgovarajuće lečenje pacijenata dijabetičara pogođenim virusom COVID-19“, rekla je ona. 

This image has an empty alt attribute; its file name is unnamed-5-1024x686.jpg

Na kraju ovog predavanja dr. Bajraktari je učesnicama izmerila šećer pomoću glukometra i masnoće holesterometrom. 

Kako se ne bi ugrozili učesnici, okupljanje je organizovano prema preporukama Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, poštujući udaljenost od 1,5 metara i noseći zaštitne maske. 

 Ova organizacija članica Mreže žene Kosova (MŽK) će nastaviti sa sličnim aktivnostima i u selu Barilevo.  

Ovu inicijativu podržava Fond žena Kosova (FŽK) a finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA).