Očekuje se da će skloniste za žrtve nasilja u porodici u Mitrovici dobiti novi objekat

Očekuje se da će Centar za zaštitu žena i dece “ „Raba Voca“ u Južnoj Mitrovici dobiti novi objekat. Za njegovu izgradnju ova opština je izdvojila plac i objekat će biti kapaciteta za 30 osoba.

Direktorka za kulturu, omladinu i sport ove opštine, Valjdete Idrizi, na sastanku koji je organizovala organizacija CECD – Friends u okviru projekta „Život bez nasilja u porodici – promovisanje zaštitnih mehanizama od nasilja u porodici“ saopštila je da je ova izgradnja sufinansiranje između donatora i opštine.  Ona je rekla da očekuje da će radovi početi ove godine. U međuvremenu, direktorka ovog centra Fidane Hiseni ukazala je na to da sadašnje sklonište raspolaže prostorom koji je nedovoljan, posebno nakon povećanja broja žrtava nakon pandemije.

Međutim, iako u lošim uslovima, ona je rekla da su žrtve zadovoljne „što su daleko od svojih nasilnika”. Ona je dodala da su nedavne poplave stvorile i probleme sa vlažnošću, što je dovelo do nestanka struje.

Porast nasilja u porodici potvrdila je i regionalna direktorka policije u Južnoj Mitrovici, Aferdita Mikulovci. Ona je rekla da se u poslednje 4 godine beleži kontinuirani porast prijava nasilja u porodici.

Dok je prošle godine bilo 164 slučaja, samo za 9 meseci ove godine prijavljen je 201 slučaj nasilja u porodici, a u 2020. broj prijava se povećao za 75% u odnosu na prethodnu godinu.

Mikulovci je navela da se radi na projektima podizanja svesti i sprečavanja nasilja u porodici, kao i istakla je potrebu za tretmanom nasilnika i otvaranjem rehabilitacionog centra za njih.

Predstavnice opštine Mitrovica i civilnog društva zatražili su veću podršku od opštine Vučitrn i opštine Srbica, s obzirom na to da su žrtve koje su tamo smeštene takođe iz ova dva mesta.

Službenice za rodnu ravnopravnost iz ove dve opštine izrazile su spremnost da podrže ovaj projekat i da razgovaraju sa načelnicima opština.

Projekat „Život bez nasilja u porodici, promovisanje zaštitnih mehanizama protiv nasilja u porodici“ finansira Evropska unija, a podržavaju Mreža žena Kosova (MŽK) i Fond žena Kosova.