Održava se poslednji sastanak članica MŽK za ovu godinu 

Dana 6. novembra održan je redovni sastanak MŽK-a, poslednji za ovu godinu, na kome su članice zajedno sa osobljem MŽK-a podelile zajedničke uspehe tokom ove godine. 

Zbog ažuriranja Statuta Mreže žena Kosova (MŽK), a na osnovu ažuriranog Zakona o slobodi udruživanja u nevladine organizacije, redovna Skupština članica, koja se obično održava u decembru, biće odložena za prve mesece naredne godine. Ovo je iz praktičnih razloga kako bi kompletno izveštavanje, uključujući i finansijski i revizorski izveštaji za celu godinu, dakle i oni za mesec decembar, bili spremni za odgovarajuću godinu na usvajanje od strane Skupštine članica, kao odgovornost najvišeg organa upravljanja koji vrši nadzor  i ocenjuje rad MŽK. 

„Ovo je naš poslednji fizički sastanak za ovu godinu, jer sada sa ovim ažuriranjem zakona moramo da uključimo i mesec decembar u izveštavanje kao i revizorski izveštaj. Zbog toga će sledeće godine biti organizovana Godišnja skupština“, rekla je Rogova. 

Dalje, ona je rekla da je dobra vest da Fond žena Kosova nastavlja da dodeljuje grantove, zahvaljujući donatorima koji omogućavaju ovaj program, posebno imajući u vidu činjenicu da je Fond počeo da dodeljuj grantove u iznosu od 500 evra, a danas dodeljuje grantove u iznosu od 10.000 evra po organizaciji. U tom kontekstu, ona je rekla da se svakim danom povećava profesionalizam organizacija članica u sprovođenju vecih grantova, pozivajući organizacije da, ukoliko ne budu izabrane u okviru kruga da nastave da podnose prijave za podnošenje predloga, videći to kao dobru priliku za podizanje opštih kapaciteta, nešto što osoblje MŽK stalno čini. 

Rogova je sa članicama podelila i informaciju da MŽK zajedno sa Artpolisom 21. novembra u Narodnoj biblioteci u 20.00 časova organizuje umetničko veče u čast Eve Ensler, koja se sada zove V (Vi), pokrenula je kampanju„ One bilion rising“  (Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama) i autorka „Vaginini monolozi“. Ovo je drugi put da Vi posećuje Kosovo. 

Zatim je osoblje MŽK-a izvestilo o dostignućima u sprovođenju strategije MŽK-a za 2023.-2026., svako za odgovarajuće programe. 

Tokom ovog sastanka, Premtime Preniči, službenica za rodnu ravnopravnost u opštini Priština, podelila je dve slike koje su naslikali učenici škola u glavnom gradu, a koje su realizovane u okviru opštinske jednomesečne kampanje protiv trgovine ljudima u znak zahvalnosti koja ovu Kancelarija ima prema MŽK-u u pomaganju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. 

„[MŽK] mreža je mnogih organizacija, tako da sam želela da jednu od tih dečijih slika donesem ovde kako bi se povećala svest jer su rad u mreži i vaš rad pokazali pozitivne rezultate“, rekla je Premtime Prenići. 

Takođe, članice MŽK, izražavajući zahvalnost MŽK-u koja kontinuirano podržava svoje članice, razgovarale su o raznim temama, dok su u fokusu ovoga puta bile devojke i žene i nasleđivanje imovine, kao i pravo na legalizaciju imovine od strane žena. 

Službenica kazneno-popravne službe, Rezarta Gaši Beriša, pozvala  je organizacije da daju bilo kakav doprinos u organizovanju aktivnosti za zatvorenice. 

Ovaj sastanak je podržala fondacija Kvinna till Kvinna.