Olakšao zapošljavanje žrtava porodičnog nasilja i seksualnog nasilja tokom rata

Zapošljavanje žrtava porodičnog nasilja, kao i preživelih seksualnog nasilja tokom rata, od sada pa nadalje, biće lakše.  

Tako nešto omogućeno je zahvaljujući memorandumu koji je potpisan 8. jula između Ministarstva pravde (MP), Mreže prodavaca na malo i Mreže žena Kosova (MŽK), sa inicijativom UN Women.

Ministar pravde, Selim Selimi je obećao da će podržati ove kategorije.  

„U retkim slučajevima se institucije, vlada, civilno društvo i privatni sektor udružuju kako bi potpisali jednu dobru volju, putem kojeg izražavamo spremnost da budemo uz žene koje su žrtve nasilja“, rekao je on.  

A izvršna direktorka MŽK-a Igballe Rogova je rekla da je ekonomska nezavisnost ove kategorije ključ njihove sigurnosti i blagostanja.  

„Izuzetno sam dirnuta, jer na kraju se shvatilo da ovaj trougao mora da funkcioniše kako bi se pomoglo građanima Kosova. Taj trougao je vlada, civilno društvo i stranci“, rekla je ona.  

Takođe Yllka Metaj iz Mreže prodavaca na malo, ovu inicijativu smatra veoma plodotvornom ubuduće.