Opština Klina u saradnji sa MŽK otvara izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“ 

Videvši sve veći broj slučajeva rodno zasnovanog nasilja nad devojkama i ženama na Kosovu i nakon nedavnih slučajeva seksualnog nasilja, Mreža žena Kosova (MŽK) je ponovo otvorila izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“, ovog puta u tri različite opštine Kosova. 

Ono što je ovog puta posebno je inicijativa Opštine Klina, u saradnji sa MŽK-om, da izložba u ovom gradu bude otvorena četiri uzastopna dana.  

Potpredsednica Kline Marće Tanuši Seljmanaj rekla je da izložba ima za cilj podizanje svesti protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno nakon nedavnih događaja, gde su žrtve uglavnom devojke i žene. 

„Izložba je nastala kao rezultat nedavnih događaja. Smatrali smo da treba da izložimo takvu instalaciju u našoj opštini, ali ne u pogledu NVO-a, već u opštinskom gde i mi kao institucija pokušavamo da se borimo protiv ovih negativnih pojava“, rekla je Tanuši Seljmanaj. 

Izložba u Klini je bila otvorena od 6. do 9. septembra, u objektu Jehona e Dukagjinit u gradu Klini. 

Besarta Breznica, koordinatorka projekta za rešavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja,  MŽK, rekla je da su ove godine otvorili izložbu u nekoliko gradova i da je Vitina njihova sledeća destinacija. 

„Ove godine izložba je imala turneju po gradovima, Mališevu, Kosovu Polju, Uroševcu i Vitini i samim tim je interesovanje građana bilo veoma veliko da prođu kroz zidove i upoznaju se sa izložbom ali i da diskutuju detaljnije o nasilju u porodici i nedavnim slučajevima”, rekla je ona.   

MŽK će nastaviti izložbu u drugim gradovima, a tokom ove godine biće organizovane različite onlajn kampanje o rodno zasnovanom nasilju, posebno o nasilju u porodici. 

Izložbu podržavaju Evropska unija (#EU) preko UN Women i Austrijske agencije za razvoj (ADA).