Organizacija „Mundësia” podržava obrazovanje dece u ruralnim sredinama

Organizacija „Mundësia“, članica Mreže žena sa Kosova (MŽK), je organizovala debatu na temu „Pravo dece na školovanje“, koja je održana 19. juna. Ova debata je deo inicijative „Promovisanje i zaštita prava deteta“, koja ima za cilj jačanje lokalnih zajednica u svrhu poboljšanja mera zaštite dece u školama preko podizanja svesti, posredovanja i mirnog rešavanja sukoba.

Deo ove debate su bili: Hasime Tahiri-Hasani iz organizacije „Mundësia“, Ardita Kabashi iz Kosovskog centra za obrazovanje, Myrvete Hasani iz Handikos-a Mitrovica i Arbenita Hajzeri pedagog.
Debata se fokusirala na izazove i prepreke sa kojima se suočavaju deca iz ruralnih oblasti u pogledu pohađanja srednje škole, budući da je poznato da je broj mladih iz ruralnih sredina koji ne nastavljaju školovanje veoma visok. O ovome su informisani i predstavnici institucija kao što su direktori osnovnih i nižih srednjih škola u opštini Mitrovica, predstavnici opštine Mitrovica, Policija Kosova, OEBS, Kancelarija ombudsmana u Mitrovici i organizacija Save the Children, koji su prisustvovali debati kako se informisali i pronašli rešenje za ove probleme, možda i preko potencijalne saradnje.
Hasime Tahiri – Hasani, generalni direktor organizacije „Mundësia“ je otvorila sastanak pozdravljajući sve prisutne. Ona je takođe istakla da se organizacija koju predstavlja već godinama angažuje i podržava aktivnosti u ruralnim sredinama koje imaju za cilj podsticanje što većeg broja dece da nastave sa školovanjem.
„Evropska konvencija o ljudskim pravima se mora priznati i poštovati. U tom pogledu, pravo na obrazovanje i edukaciju treba da bude prioritet posebno u udaljenim ruralnim sredinama koje se i dalje suočavaju sa teškom situacijom, i u kojima se školovanje žena i devojaka i dalje dovodi u pitanje. Mi smo godinama podržavali školovanje devojčica u nekoliko sredina kao što su Vlahinje, Rašan i Skrome u Vučitrnu“, rekla je Hasime Tahiri-Hasani.
Preporuke koje su usledile nakon ove diskusije su pretežno upućene Odeljenju za obrazovanje opštine Mitrovica, a kao prioritet je istaknuto i obrazovanje dece sa posebnim potrebama. Ostale preporuke uključuju: obezbeđivanje prevoza za decu iz ruralnih sredina, podizanje svesti o pravu na obrazovanje i ravnopravnost, kao i veća briga i kontrola dece tokom promene školskog ciklusa.