Predstavnici organizacije Prijatelji Evrope posećuju MŽK 

U utorak, 4. aprila, kancelarije Mreže žena Kosova (MŽK) posetili su Tomas Van Vinkt i Alehandro Esteso Perez iz organizacije Prijatelja Evrope (Friends of Europe). 

Direktorka programa i vođa istraživanja u MŽK, Nikol Farnsvort i službenica na programu za ekonomsko osnaživanje žena Adeljina Tršani razgovarale su sa gostima o novoj strategiji MŽK-a, programima i radu Mreže tokom godina. 

Takođe se diskutovalo i o tome kako se dešavaju društvene promene, kao i mogućnostima zajedničkog zagovaranja o različitim pitanjima koja bi unapredila rodnu ravnopravnost u zemlji. 

MŽK kontinuirano radi na ostvarenju svoje vizije društva u kojem su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti u obrazovanju, zapošljavanju, političkom učešću, zdravstvu i žive život bez nasilja. 

Stoga je i misija MŽK-a da podržava, štiti i promoviše prava i interese žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihovu političku, versku, etničku pripadnost, dob, , nivo obrazovanja, seksualnu orijentaciju i sposobnost 

Prijatelji Evrope je vodeći evropski institut koji se fokusira na politike i javnu debatu o pitanjima vezanim za Evropsku uniju (EU).