Preduzeća i radnici u Lipljanu se informišu o Direktivi EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života 

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Lipjan Youth Center (LYC)- Omladinski centar u Lipljanu, je 9. juna u Lipljanu delila letke vlasnicima preduzeća i zaposlenima u Lipljanu, kako bi podigla svest o politikama prilagođenim porodici na radnom mestu, predviđenim u EU Direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. 

Volonteri su delili letke postavljajući ih na vidljiva mesta poslovnih prostorija.  

Valjmire Marevci, koordinatorka, LYC, kaže da neka preduzeća u Lipljanu nude fleksibilno radno vreme za svoje zaposlene, kao i prostor za decu na radnom mestu. Marevci kaže da „vlada treba da primeni Direktivu jer unapređuje ekonomiju zemlje i ravnopravno učešće žena i muškaraca u radnoj snazi“. 

Isamete Krasnići, koja vodi krojačku radnju, kaže da je inicijativa dobrodošla. Ona je rekla da kao vlasnica preduzeća razume i podržava radnike tako što im omogućava da svoju decu dovode na svoja radna mesta kad im je potrebno i nudi im slobodne dane kada moraju da brinu o članovima porodice, čime sprovodi ono što je u Direktivi poznato kao negovateljsko odsustvo. 

LYC je ranije sprovodio aktivnosti vezane za kampanju podizanja svesti MŽK-a o rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. 

Kako bi ih detaljnije informisala o politikama na radnom mestu prilagođenim porodicama, ova organizacija je 20. maja održala informativnu sesiju sa predstavnicima preduzeća. 

Inicijativu LYC „Promovisanje politika i radnih mesta prilagođenih porodici u opštini Lipljan“ podržao je Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) preko MŽK-a „Proširenje izbora: rodno odgovorne politike prilagođene porodici za privatni sektor na Zapadnom Balkanu i Moldaviji“, koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA), operativna jedinica Austrijske agencije za saradnju. 

Pored LYC, UNFPA je kroz 15. krug Fonda žena Kosova podržala i tri organizacije, o čemu više možete pročitati OVDE.