Pridružite se pokretu „Crvene cipele“ 

Spisateljica Mariela Daba je 2012. godine pokrenula pokret crvenih cipela, nazvan „Utorak crvenih cipela“ kao dan kada žene nose crvene cipele, a muškarci crvene kravate, kako bi pokazali svoju podršku ženskom liderstvu i rodnoj ravnopravnosti na radnom mestu.  

Od tada su crvene cipele korišćene na nekoliko izložbi za podsećanje na žene koje su pretrpele rodno zasnovano nasilje, posebno one koje su izgubile život zbog nasilja. 

Na umetničkom feminističkom festivalu FemFest u Albaniji u martu 2023. godine, objavljen je javni poziv da sve žene nose crvene cipele svakog utorka, u znak solidarnosti. 

Prvo, crvene cipele simbolizuju nasilje nad ženama, a žene koje su izgubile život kao posledica nasilja nad ženama. Nosimo crveno kako bi ih se setili, da nikada ne zaboravimo i kako bismo se podsetili za šta se borimo – da okončamo nasilje, društvene norme koje dopuštaju nasilje nad ženama i svu nekažnjivost takvog nasilja.

Drugo, crvena predstavlja boju moći i ilustracija je ženske snage. Takođe služi kao znak solidarnosti među ženama. Kada nosimo crveno, obavezujemo se da podržavamo druge žene i da ne govorimo negativno o njima, čime jačamo solidarnost među ženama i pokret. 

Crveno je znak koji vidljivo pokazuje da smo zajedno kao deo pokreta.