Mali Grantovi, Velike Promene 2015-2016

Download File

Od početka 2015. godine, do kraja 2016. godine, podrškom Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, Mreža Žena Kosova (MŽK) je obezbedila 26 grantova, u totalnom iznosu od 100,818.10 €, njenim organizacijama članica, preko Fonda Žena Kosova.