Grante të Vogla, Ndryshime të mëdha 2015 – 2016

Download File

Nga fillimi i vitit 2015 deri në përfundim të vitit 2016 përmes përkrahjës së Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK) ka ndarë 26 grante për organizatat anëtare të saj përmes Fondit të Grave të Kosovës (FGK), që arrijnë shumën në vlerë prej 100,818.10€.