Osnivanje indeksa EU-a o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu

Download File

Drugi rad, Osnivanje indeksa EU-a o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu, ispituje koje podatke trenutno poseduje Kosovo u pravcu Osnivanja indeksa o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu. Tu gde nedostaju podaci, MŽK predlaže isplativa rešenja za institucionalizaciju prikupljanja podataka koji su još uvek potrebni. Osnivanje indeksa može biti veoma korisno za donosioce odluka i slične aktiviste, tvrdi MŽK, pružajući alat za nadzor napretka tokom vremena. To može informisati osnovne podatke, pokazatelje i ciljeve, kao što su vezano za budući novi program Kosova o ravnopravnosti polova, među ostalim strateškim dokumentima.