Praćenje sprovođenja Rezolucije 1325 Saveta Bezbednosti UN na Kosovu 2007

Download File

Rezultat u toku rada od 2005, izveštaj ocenjuje primenu Rezolucije 1325 na Kosovu. Ispituje ključne oblasti obaveza prema RSBUN 1325: 1) Uključivanje žena na svim nivoima odlučivanja; 2) rodne perspektive i obuka policije i vojnog osoblja; 3) Zaštita i poštovanje ljudskih prava žena i devojaka; i 4) Uključivanje rodne perspektive u izveštajima UN. Istraživanje je dobilo fondove od UNDEF i UNIFEM-a.