Sažetak praktične politike_ROB za budžet 2024

Download File

MŽK i Institut GAP poslali sažetak praktične politike Ministarstvu finansija, rada i transfera sa preporukama koje se odnose na institucionalizovanje rodno odgovornog budžetiranja na Kosovu u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i sa specifičnim preporukama za budžet Kosova za 2024.godinu, koji će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti.