Radionica o komunikaciji sa organizacijama članicama

Psihologija ubeđivanja, stvaranje preko razmene ideja i praksi na Facebook-u bile su glavne teme radionice o komunikaciji sa organizacijama članicama Mreže žena Kosova (MŽK).

Kancelarija MŽK-a je organizovala radionicu o izgradnji strategije odnosa sa javnošću 13. septembra. Sesijom je upravljala prof. Martine Robinson Beachboard, stručnjak za odnose sa javnošću i novinarka, koja je članicama predstavila najbolje prakse u predstavljanju organizacija pred širom javnošću putem stručnog pisanja i poboljšanja prisustva u medijima i na društvenim mrežama.

Predstavnice dvanaest organizacija članica MŽK-a su se okupile kako bi diskutovale o strateškom planiranju deljenja ključnih poruka sa javnošću. Osim teorijskog dela, učesnice su takođe imale priliku da rade u parovima kako bi razmotrile zašto je njihovi organizacijama potreban odnos sa javnošću, kasnije su praktikujući tehnike razmene ideja, sastavile strategiju za promovisanje jednog događaja.

U poslednjoj fazi, radionica je bila usredsređena na profesionalno pisanje, gde su sve učesnice imale mogućnost da poboljšaju njihove sposobnosti pisanja. Cilj ovih vežbi je bio da učesnice daju ocene u cilju daljeg poboljšanja njihove strategije komuniciranja.

„Iako sam znala mnogo stvari i vezi sa odnosima sa javnošću, ova radionica je bila veoma praktična i korisna“, rekla je predstavnica NVO Artpolis, gđa Venera Ismaili.

Ova podrška MŽK i njenim članicama u identifikovanju i implementaciji inovativnih komunikacionih strategija je pružena od strane Akademske ekspertice iz Sjedinjenih Država Dr. Martine Robinson Beachboard (PhD), podržane od strane Ambasade Sjedinjenih Država u Prištini, kao deo Fulbright Specialist Programa koji promoviše veze između akademika i profesionalaca Sjedinjenih Država i njihovih kolega iz institucija u inostranstvu, i Austrijska agencija za razvoj (ADA).