Rezolucija 1325 zahteva konsultacije sa grupama za ženska prava na Kosovu

Poštovani Specijalni predstavniče EU za dijalog Beograda i Prištine, g. Miroslav Lajčák,

Na 20. godišnjicu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (RSBUN) 1325 o ženama, miru i  bezbednosti, mi, Mreža žena Kosova (MŽK), kao mreža koja se sastoji od 156 organizacija i vodeća grupa za ženska prava na Kosovu i u regionu, pišemo da izrazimo duboku zabrinutost što nismo pozvani da učestvujemo u Vašim nedavnim konsultacijama sa civilnim društvom na Kosovu u vezi sa dijalogom između Kosova i Srbije. Želeli bismo da Vas podsetimo da EU, prema RSBUN 1325 i Strateškom pristupu EU ženama, miru i bezbednosti, ima odgovornost da osigura da žene budu deo mirovnih procesa.

Žene i njihovi prioriteti nisu na odgovarajući način uključeni u pregovore ili dijalog između Kosova i Srbije, što predstavlja neuspeh u primeni RSBUN 1325. Tokom 20 godina, MŽK je koristila  RSBUN 1325 da zagovara pravo žena da učestvuju u mirovnim procesima. Štaviše, MŽK i njene članice angažovani su izgradnji mira u regionu, uključujući i Srbiju, već 30 godina. Naše članice uključuju grupe za ženska prava svih etničkih grupa. Pratimo situaciju i sarađujemo sa različitim ženama kako bismo identifikovali njihove potrebe i prioritete.

S obzirom na naše veliko iskustvo u ovim pitanjima,  i u skladu sa RSBUN 1325, podstičemo vas da uključite MŽK u vaše buduće konsultacije sa civilnim društvom na Kosovu. Osim toga, tražimo od vas da osigurate da ključne tačke koje su pokrenule 434 žene iz različitih etničkih grupa na Kosovu, identifikovane u našem nedavnom istraživanju pod nazivom „Gde je moje mesto za stolom?“ budu uključene u dnevni red i adresirane u dijalogu sa Srbijom:

  1. Osigurati značajno učešće žena u odlučivanju koji se odnosi na pregovore i dijalog, kako kroz učešće u zvaničnim pregovaračkim timovima, tako i kroz javne konsultacije;
  2. Zahtevati da Srbija javno prizna i izvini se za zločine koje država počinila nad civilima; 
  3. Osigurati povratak nestalih lica;
  4. Krivično goniti lica koja su počinila ratne zločine, uključujući seksualno nasilje počinjeno tokom rada, osiguravajući tako pravdu; i
  5. Obezbediti nadoknadu i reparacije za uništavanje sredstava za život civila, uključujući vraćanje penzija.

Takođe smo podelili ova pitanja sa našom vladom u pismu upućenom juče i sa medijima.

MŽK će nastaviti da prati sprovođenje RSBUN 1325 od strane EU, Vlade Kosova i drugih aktera. I dalje Vam stojimo na usluzi da pružimo imena kvalifikovanih lica za uključivanje u dijalog, kao i da podržimo organizovanje javnih konsultacija, u cilju obezbeđivanja demokratskog, transparentnog i participativnog procesa, ključnog za trajni mir i bezbednost na Kosovu, u Srbiji i regionu. Hvala Vam na pažnji i hitnu akciju za rešavanje ovih pitanja.

S poštovanjem,

Igballe Rogova

Izvršna direktorica

Mreža žena Kosova