MŽK i Prihvatilišta zagovaraju kod poslanika Skupštine Kosova

Dana 7. decembra 2018. godine, Mreža žena Kosova (MŽK) je zajedno sa predstavnicima prihvatili,ta i dnevnih centara koji pružaju  usluge za žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima i dece bez roditeljskog staranja, uputili su jedno pismo poslanicima Skupštine Kosova. U fazi u kojoj se razmatra usvajanje projekta budžeta za 2019. godinu, MŽK i dole navedena prihvatilišta su pozvali poslanike da dodele budžet i za rad prihvatilišta i dnevnih centara. Republika Kosovo ima pravnu obavezu da finansijski podržava posao i prosperitet ovih institucija radi pružanja zaštite i rehabilitacije žrtvama nasilja u porodici, trgovine ljudima ili za decu koja nemaju roditeljsko staranje.

Kao rezultat ove reakcije, Predsednik parlamentarne grupe DSK-a, Avdullah Hoti, poslanik Vjosa Osmani i poslanik Armend Zemaj su 17. decembra primili na sastanak predstavnike MŽK-a, kojom prilikom je G. Hoti obećao da će zahtev MŽK-a i ptihvatilišta biti ispunjen u skladu sa zakonima na snazi. Parlamentarna grupa DSK-a je izjavila da će predstaviti izmene u budžetu za 2019. godinu za ovaj zahtev i očekuju da će ovo biti podržano i od strane svih poslanika u Skupštini Kosova.

Pročitaje celo pismo upućeno poslanicima ovde: https://womensnetwork.org/sr/3338896/