Rodno odgovorno budžetiranje-VDK organizuje prvi javni sastanak samo sa ženama 

Organizacija korisnica iz 17. kruga Fonda žena Kosova (FŽK), Vladavina demokratije na Kosovu (VDK), organizovala je 23. avgusta javnu diskusiju o rodno odgovornom budžetiranju sa opštinskim zvaničnicima, odbornicama i devojkama i ženama iz opštine Podujevo. 

Zamenica predsednika opštine Podujevo, Marigona Ljahu je naglasila da je ovo prva javna rasprava koja je održana samo sa ženama. 

 „Kao opština smo se trudili da se fokusiramo na žene, a nastavićemo i ubuduće. Međutim, potrebna nam je vaša podrška, kritike i sugestije“, rekla je ona. Ove rasprave omogućavaju da planiranje budžeta odgovori i na probleme žena. 

 Fatljum Osmani, direktor Direkcije za budžet i finansije u opštini Podujevo, nakon što je prikazao opšti sažetak budžetskih podataka, rekao je da želi da sasluša zahteve i probleme građana kako bi opština Podujevo imala sveobuhvatniji budžet. 

 Žene su navele problem funkcionalizacije gradskog prevoza i povezanosti sela sa gradom Podujevom, izgradnje dečjih vrtića posebno na selu, pružanja ginekoloških i onkoloških usluga, javne rasvete i problem pasa lutalica. 

Neki od građana tražili su podršku i subvencije za biznise, a među njima je naglašen i potreba za subvencijama u poljoprivredi.  Osmani je rekao da su za 2023. sredstva za poljoprivredne subvencije skoro udvostručena. 

 „Od 430 hiljada evra, 2023. imamo 700 hiljada evra… a to normalno znači da će za mnoge žene i mnoge porodice koje do sada nisu dobile nikakvu potrebnu subvenciju, sada mogućnosti biti neuporedivo veće“, rekao je on. 

 Sa druge strane, potpredsednica Ljahu je obavestila prisutne da je Opština Podujevo, u saradnji sa centralnim nivoom, za 2023. godinu izdvojila 165 hiljada evra za dnevni boravak za stara lica. 

 „Ima mnogo žena koje ponekad ne mogu da rade jer moraju da se staraju o starim licima kod kuće, tako da od sledeće godine postoji izvesno olakšanje jer će ih moći odvesti u dnevni boravak i samim tim obavljati različite aktivnosti“, rekla je Ljahu. 

Zadovoljna ovom organizacijom i činjenicom da je dobila priliku da iznese svoje zahteve opštini izrazila se Džemilje Hikoli iz sela Šajkovce. 

„Ova organizacija mi se učinila jako dobrom i veoma sam zadovoljna. Ne znači da sam danas iznela zahtev i da će on biti sproveden danas, ali je najvažnije da se naši zahtevi iznesu i da onda realizacija ide korak po korak“ rekla je Hikoli koja je zatražila otvaranje vrtića u selu Šajkovce. 

Ovaj sastanak je organizovan u okviru projekta „Jačanje mehanizama za odgovorno rodno budžetiranje“ koji je sproveo VDK a podržao FŽK Mreže žena Kosova (MŽK). 

Ova aktivnost je organizovana u okviru inicijative FŽK „Jačanje kapaciteta i otpornosti OCD: Unapređenje rodne ravnopravnosti usred pandemije COVID-19“, koju finansira Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.