Studenti Beča i Venecije cene rad MŽK-a

Mreža žena kosova (MŽK) dočekala je na sastanku grupu studenata za ljudska prava i demokratizaciju sa Univerziteta u Beču i Veneciji.

Adelina Tërshani, službenica Programa za ekonomsko osnaživanje žena u MŽK-u, informisala je studente o aktivnostima MŽK-a, glavnim stubovima zalaganja i neumornom radu organizacija članica MŽK-a širom Kosova.

A studenti su bili zainteresovani za našu saradnju sa institucijama, kao i za naš doprinos izradi zakona koji utiču na rodnu ravnopravnost i prava žena. Oni su izrazili zahvalnost za višedecenijski doprinos MŽK-a u postizanju rodne ravnopravnosti.

MŽK godinama ugošćuje studente iz celog sveta, informišući ih o feminističkom pokretu na Kosovu.