Udruženje slepih i lica sa oslabljenim vidom u Orahovcu uspešno su zaključili njihov projekat

18. oktobra, Udruženje slepih i lica sa oslabljenim vidom u Orahovcu, organizovalo je zaključni sastanak u okviru projekta „Podizanje svesti u vezi sa podrškom slepim licima i licima sa oslabljenim vidom“, gde su osim slepih lica i lica sa oslabljenim vidom, učestvovali i predstavnici vladinih i opštinskih institucija, kao i predstavnice Mreže žena Kosova (MŽK).

Sastanak je otvorila izvršna direktorka USLOV, Xhylfrije Bytyqi, pozdravila je i poželela je dobrodošlicu svima prisutnima.
Iako je ovo bio poslednji i zaključni sastanak ovog projekta, osoblje USLOV-a je iskoristilo priliku da ujedno objavi postignute rezultate rokom pet meseci u kojima je realizovan ovaj projekat. Obuhvatajući uspešan sporazum sa Upravom za obrazovanje, radi slanja četvoro dece sa oslabljenim vidom u Specijalnu školu za slepe u Peći, kao i odlukom o formiranju spiska slepih lica kojima je potrebna nastava čitanja i pisanja, za koje će se oformiti odeljenja.
USLOV je s uspehom takođe informisao slepa lica o lica sa oslabljenim vidom iz opštine Orahovac o njihovim pravima zajemčenim Zakonom Br. 04/L-092 p slepim licima koji je usvojen još 2012. godine, ali koji se još uvek ne sprovodi.
Između ostalog, USLOV se uspešno zalagalo u Upravi za zdravstvo i socijalnu zaštitu od kojih su dobili potvrdu da će ova uprava pomoći slepoj deci i deci sa oslabljenim vidom, a kojima je potreban prevoz do škole i vraćaće ih kući. Oni su takođe obećali da će njihova vrata uvek biti otvorena za sva slepa lica i za lica sa oslabljenim vidom, u vezi sa svakom pomoći koja je njima potrebna od ove uprave.
Ovaj projekat je podržao Fond žena Kosova (FŽK) Mreže žena Kosova (MŽK), a finansirala ga je Kancelarija Evropske unije na Kosovu