UEBP uspešno zaključuje inicijativu „Istanbulska konvencija i nacionalna strategija protiv nasilja u porodici“

Udruženje za obrazovanje i brigu o porodici (UEBP) je 11. marta održalo okrugli sto kako bi razgovarali o nalazima i preporukama prikupljenim tokom sprovođenja inicijative „Istanbulska konvencija i nacionalna strategija protiv nasilja u porodici“.  

Učesnici ovog okruglog stola bile se žene članice udruženja, predstavnici organizacija žena, zainteresovane strane i zvaničnici opštine Đakovica. Na sastanku se razgovaralo o potrebi podizanja svesti i poznavanju Istanbulske konvencije (IK) i pravnom i praktičnom tumačenju ove konvencije u direktnom radu NVO-a sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja u Đakovici, Juniku i Orahovcu.  

Bahrije Vehapi, koordinatorka projekta, naglasila je da je cilj projekta da žrtve koje su preživela porodično i rodno zasnovano nasilje u Đakovici, Juniku i Orahovcu imaju bolji pristup rehabilitacionim, preventivnim uslugama i njihovim zakonskim, imovinskim pravima i institucionalnoj zaštiti kroz bolje sprovođenje Nacionalne strategije za nasilje u porodici 2016-2020 u skladu sa Instabulskom konvencijom.

Dalje je pravnici Arbnore Shehu (Šehu) predstavila sve preporuke prikupljanje tokom radionica sa 6 organizacija u tri navedene opštine, kao što  su: Lokalni savet za delovanje mladih (LSDM) – Đakovica, Qershiza (Junik), Gruaja Fermere (Orahovac), Cilj održivog razvoja (Đakovica), NVO Prosperitet (RAE Đakovica).  

Preporuke su sledeće:  

  • Da se organizuju informativne sesije o IK sa građanima.  
  • Da se NVO bave sa rehabilitacijom nasilnika.  
  • Da se izdvoji budžet za sprovođenje IK.  
  • Da se predvidi obuka za profesionalce i obezbedi socijalno stanovanje za žrtve.  
  • Da se predvidi akcioni plan i strategija, uključujući i IK.  
  • Da se pripremi zajednički projekat obuke policijskih službenika za sprečavanje sekundarnih žrtava. 
  • Da se uskladi zakon o nasilju u porodici sa IK. 
  • Da se članovi mehanizma MKNP u šire zajedničke obuke i da se aktivnosti akcionog plana integrišu sa IK.  
  • Da se radi na sprečavanju koliko i na izlečenju, kao i da se održavaju sesije o porodičnom planiranju kako ne bi došlo do posledica na decu i do slučajeva nasilja u porodici.  
  • Da se u svakom centru porodične medicine otvore savetovališta za decu žrtava i centri za savetovanje parova.  

Ova inicijativu podržava Fond žena Kosova (FŽK) i finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA).  

Pored UEBP, korisnici  13. kruga FŽK su i 17 organizacija članica. Kompletnu listu možete pročitati OVDE.