Visoka delegacija MMF-a u poseti MŽK-u

U sredu, 21. septembra, kancelariju MŽK-a posetila je visoka delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodio zamenik generalnog direktora MMF-a g. Bo LI, izvršni direktor Daniel Palotai, gđa. Stefani Eble, predstavnica regionalne kancelarije za Zapadni Balkan i odgovorna osoba za Kancelariju na Kosovu, g. Gabrijel Di Bela, šef Misije MMF-a za Kosovo, g. Dejvid Šarok, zvaničnik iz Odeljenja za komunikacije i g. Seljim Taći, ekonomista, Kancelarija stalnog predstavnika na Kosovu.

Izvršna direktorka Igbale Rogova i finansijska menadžerka Besa Šehu obavestile su delegaciju MMF-a o dugoročnoj posvećenosti MŽK-a postizanju rodne ravnopravnosti na Kosovu, izazovima sa kojima se suočavaju devojke i žene i potrebi njihovog političkog i ekonomskog osnaživanja.

Razgovarano je i o novoj strategiji MMF-a, koja po prvi put uključuje rodnu ravnopravnost.

Tokom sastanka razgovarano je o potrebi da se organizacije za ženska prava uključe u proces i postanu saveznici u daljem unapređenju rodne ravnopravnosti.

MŽK je takođe predložila visokim gostima iz MMF-a da uslov koji MMF nametne Vladi Kosova tokom procesa davanja kredita bude podvrgnut proceni rodnog uticaja kako bi se osiguralo da neće imati negativan uticaj na žene i decu, npr. smanjenjem javne potrošnje na ključne programe u nastojanju da se smanji budžetski deficit.