Zdravstveno vaspitanje uvrstiti u školski program

“Osvesti se za bolji život” je naziv projekta koji sprovode organizacije članice MŽK: Božanstvena žena i Udruženje za obrazovanje i brigu o porodici (UOBP), koje su bile korisnice sredstava u šestom krugu Kosovskog ženskog fonda (KŽF).
Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti mladih o polno prenosivim bolestima, HIV/AIDS i narkoticima.
Ovaj sastanak u nizu održan je 21. oktobra u selu Bec, opština Đakovica, sa roditeljima i nastavnicima učenika koji su prethodno prisustvovali ovim predavanjima. Cilj sastanka je bio da se razgovara o daljim koracima i da se dobiju preporuke od majki i nastavnika o formi i metodama koje su se do sada koristile tokom predavanja sa mladima.
Većina majki se složila da bi predmet zdravstvenog vaspitanja morao da postoji kao obavezan predmet u osnovnim školama za učenike sedmog, osmog i devetog razreda. Neke od njih su navele i da one same imaju poteškoća da otvore ovu temu sa svojom decom. Druge majke su izjavile da su one najveći deo vremena žrtve mentaliteta gde ovakvi razgovori ostaju tabu i da se o tim se temama ne diskutuje između roditelja i dece.
“Mi nemamo naviku da razgovaramo o ovakvim temama, tako da deca često ostaju neinformisana. Meni se desilo da preduzmem inicijativu i da otvorim ovu temu sa decom, međutim mom mužu se činilo da je to tema o kojoj ne treba razgovarati“, izjavila je jedna majka koja je prisustvovala sastanku.
Vodile su se brojne diskusije o različitim temema vezanim za učenike, kada su se nastavnici izjasnili da je najbolji način za sprečavanje svih negativnih pojava taj da deca, roditelji i nastavnici međusobno sarađuju.
Kao zaključak svi su jednoglasno odlučili da se mora i dalje zagovarati kako bi se ovakve teme predavale u školi i bile uvrštene u obavezni predmet pod nazivom: zdravstveno vaspitanje.
Predstavnici organizacije UOBP su potvrdili da su oni već započeli sa upućivanjem ovog zahteva nadležnim organima.
Kosovski ženski fond podržavaju Austrian Development Agency (ADA) i Kvinna till Kvinna (KtK).