Žene i devojke uspešno zastupaju u opštini Novo Brdo

Iako su jul obeležile izuzetno visoke temperature Fondacija za obrazovanje i razvitak (FOR) nije prestala sa sprovođenjem aktivnosti inicijative: „Reci dosta predrasudama“. Glavni cilj ove inicijative je bio dvostruk: da se preduzme inicijativa kako bi se ujedinile žene i devojke i raspravljale o njihovim zajedničkim problemima i ujedno da se razbiju među etničke predrasude apelujući zajedno na ove probleme.
FOR je okupio 20 žena i devojaka i Novog Brda iz različitih zajednica, koje su imale uzastopne sastanke gde su razgovarale o problemima na koje one nailaze spremajući se da apeluju na tri hitna problema kod nadležnih osoba u Opštini Novo brdo.
21. jula one su se okupile u Novom Brdu za jednim okruglim stolom, gde su pred predsednikom opštine, Svetislavom Ivanovićem, pod predsednikom opštine Bajrush Ymeri i predsedavajućom grupe žena poslanica u Skupštini Opštini Novo brdo, Shefkije Mehmeti apelovale. Tri pitanja u nastavku bile su u glavnom fokusu o kojima se raspravljalo tokom sastanka: Kiosk koji je postavljen putem prošlog projekta FOR u turističko-informativnom centru u Novom Brdu, održanom od strane FŽK, predloženo je da se ponovo otvori uz pomoć opštine. Žene su tražile direktno od predsednika opštine da se kiosk postavi pored opštine pošto tu ima najviše gužve i da se takođe otvori jedan transparentni konkurs za sve građane koji žele da rade u kiosku.
Osim ovoga, imajući u vidu da reljef Novog brda pruža veoma povoljne mogućnosti za obradu zemlje, a imovina je jedno od pitanja koje je tabu u Novom brdu, izrazila se velika potreba žena s ove strane da se organizuju makar dva sastanka uz pomoć opštine, u okviru Kancelarije za rodnu ravnopravnost, „Tokom ovih sastanaka žene iz različitih zajednica mogu da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o zajedničkim problemima koje imaju saimovinom,“ rekla je Vjollca Zeqiri, direktorka organizacije FOR-a.
Dok je Nazmije Bunjaku, službenica poreza na imovnu u Novom brdu dodala da su građani počeli da postaju samosvesni o registraciji imovine i plaćanju taksa na njih. „Mogu vam reći da od preko 350 vlasnika, sada imamo 10 imanja koji su registrovani na žene. Ovo je napredak u odnosu na stanje prethodnih godina.“
Kako bi se treće pitanje postavilo, žene su tražile od Selvete Zymberi, službenice u Crvenom krstu u Novom Brdu, da Crveni krst bude transparentan u njihovim aktivnostima. Gospođa Zymberi je obavestila žene o programima koji za cilj imaju zdravstveno obrazovanje, pružanje aktivnosti za mlade, pružanje prve pomoći u školama idr. „ O ovim aktivnostima građani mogu da se informišu putem letaka koje redovno objavljujemo, „ rekla je ona. Dok su žene apelacione grupe predložile da ovi leci budu na raspolaganju u Centru za usluge građana u Opštini Novo Brdo, pošto je ovo najfrekventnije mesto od strane građana i u isto vreme građani će se informisati kako da budu usluženi od strane Crvenog krsta.
Predsednik opštine, Svetislav Ivanović je čestitao ženama i devojkama na ovoj inicijativi i na ovim konkretnim predlozima koji će moći da de sprovedu od strane opštine.
Ova inicijativa je podržana od strane Fonda žena Kosova (FŽK) u iznosu od 2,350 €.FŽK je podržan od strane Austrian Development Agency (ADA) i Kancelarije Evropske unije na Kosovu.