Žene iz srpske zajednice okupljaju se kako bi stvorile povoljne uslove za razvoj ženskog preduzetništva

Udruženje zena (UDZ Naš Dom) zajedno sa nevladinom organizacijom Ženski centar za ruralni razvoj (ŽCRR) su 28. februara u selu Mogila Opštine Klokot održale motivacijski sastanak u cilju finalizacije Akcionog plana i razmene mišljenja o potencijalima žena preduzetnica. 

Žene ovog sela okupile su se radi stvaranja mehanizama i usvajanja sredstva za podršku i stvaranje povoljnih uslova za razvoj ženskog preduzetništva na lokalnom nivou u okviru projekta „Partnerstvo za razvoj (prijateljsko okruženje za razvoj) žena preduzetnica“. 

VesnaStajićDirektorica UDZ NašDom naglasila je da je unapređenje obrazovanja, ekonomsko osnaživanje i nezavisnost žena u pet opština centralnog i istočnog Kosova, kao što su Novo Brdo, Gračanica, Ranilug, Klokot i Parteš, glavni cilj ove inicijative.

Tokom sastanka doneto je nekoliko preporuka o potrebama žena u ovim selima, gde među hitnim potrebama spada javni prevozOne su zatražile da počnu lobiranje za rešavanje ovog problema pred Skupštinom opštine  i Odeljenjem za javne službe.   

Među ostalim preporukama su i ove sledeće: 

  • Zagovaranje za sprovođenje Zakona br. 05 L-020 o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) u svim sektorima kao i pružanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce , 
  • Organizovanje programa za osposobljavanje žena da imaju svoja nezavisna preduzeća, 
  • Kursevi albanskog jezika za žene iz srpske zajednice. 

Ova inicijativa je podržana od strane Fonda žena Kosova  (FŽK) i finansirana od strane Austrijske agencije za razvoj (ADA).  

Pored ove dve organizacije članice MŽK-a, korisnice 13.kruga FŽK i  17 organizacija članicaKompletnu listu možete pročitatiOVDE.