Foleja

Komuna:

Prizren

Zona e ekspertizës:

Arsim,Grupe Etnike,Shëndetësi

Misioni:

Ngritja e kapaciteteve të grave dhe vajzave të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë nëpërmjet vetëdijësimit të tyre në fushën e arsimit e shëndetësisë duke kultivuar shprehi të punës, kulturës, shëndetësisë dhe vlera të edukimit qytetar.

Viti i themelimit:

2005

Target Grupi:

Komuniteti Romë, Ashkali dhe Egjiptianë

Aktivitetet:

Organizimi i takimeve dhe trajnimeve me gratë Romë, Ashkali dhe Egjiptianë

Telefoni:

+383 (0) 44 219 612

Adresa -sq:

Rr. Zahir Pajaziti, Nr. 9/5, Prizren

E-Mail:

gjyzelshaljani@gmail.com; foleja@gmail.com

Initiatives:

Gjyzel Shaljani