Publikimet

RrGK publikon një buletin mujor elektronik (e-lajm) titulluar Zëri i Grave Kosovare. Raportet tona vjetore ndajnë me anëtarët, partnerët, mbështetësit dhe miqtë informata rreth programeve tona, të ardhurave dhe shpenzimeve për çdo vit.

Ne publikojmë raporte hulumtuese aktuale, në mes të raporteve të tjera, për çështje që lidhen me programet tona. RrGK gjithashtu rregullisht shkruan letra të avokimit për çështje me interes të anëtareve tona, grave dhe vajzave në Kosovë.

Filter By
Choose Year

Lexim nga perspektiva gjinore i Raportit të Komisionit Evropian 2023 për Kosovën...

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) ka kryer një analizë të thuktë të Raportit të Komisionit Evropian (KE) 2023 për Kosovën, duke u fokusu...

Përmbledhje e Politikave_BPGJ për buxhetin 2024

Përmbledhje e Politikave me rekomandime për institucionalizimin e buxhetit të përgjegjshëm gjinor në Kosovë në përputhje me Ligjin për ...

RrGK: Letër avokuese për buxhetin për mbrojtjen dhe trajtimin e viktimave të dhu...

Prishtinë, 20 tetor 2022 Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) ia ka adresuar një letër avokuese për buxhetin për mbrojtjen dhe trajtimin...

Rekomandime për ndarjet buxhetore të vitit 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar projektbuxhetin për ndarjet buxhetore për vitin 2022. Përmes kësaj letre, Rrjeti i Grave të...

RrGK i dërgon letër Kryeministrit Hoti për shkarkimin e Selmanajt

I nderuar Kryeministër Hoti, Çështja e personave të pagjetur është çështje e të drejtave të njeriut. Për më tepër, ashtu siç kanë tr...

Forumi Ekonomik i Grave u drejtohet deputetëve me rekomandime për Ligjin e Punës...

Të nderuar deputetë, Po ju shkruajmë për të  ju bërë thirrje për të mos kaluar projektligjin aktual të punës në parlament. Forumi Ek...