Broshura

Filter By
Choose Year

Grante të Vogla, Ndryshime të mëdha 2015 – 2016

Nga fillimi i vitit 2015 deri në përfundim të vitit 2016 përmes përkrahjës së Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Rrjeti i Grupeve t...

Grante të Vogla, Ndryshime të Mëdha 2013

Që nga pranvera e vitit 2012, Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK) ka dhënë 34 grante, apo në total 66,209 €, për organizatat a...