Mënyra Alternative për Ngritjen e Fondeve – Udhëzues me Ide të Reja për Sigurimin e Fondeve për Mbështetjen e Punës Tuaj

Download File

Financimi për organizatat e grave, veçanërisht ato që punojnë në nivel lokal, është bërë gjithnjë e më i vështirë për tu siguruar në Kosovë. Prandaj, në bazë të kërkesave nga organizatat tona anëtare, Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK) ka hartuar këtë broshurë të shkurtër me ide për mënyra se si organizatat e grave mund të sigurojnë mbështetje për punën e tyre nga burime të tjera, përveç donatorëve tradicional ndërkombëtarë. Me ndihmën ndërkombëtare në Kosovë që ka gjasa të shënoj rënie me kalimin e kohës, është e rëndësishme që anëtaret e RrGGK-së të fillojnë të zhvillojnë mbështetësit lokalë të punës së tyre – të cilët do të vazhdojnë t’i mbështesin edhe pasi donatorët të largohen nga Kosova. Kjo broshurë ka disa ide për një fillim të tillë.