RrGK organizon Kuvendin e 17-të Vjetor të Anëtareve

Download File

Këtë të shtunë, më 7 dhjetor, Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK), mbledhë 158 organizatat anëtare, përkrahësit individual, partnerët, miqtë, dhe përfaqësuesit e mediave në Kuvendin e 17-të Vjetor të Anëtareve.

RrGK organizon Kuvendin Vjetor të Anëtareve që nga viti 2003, si pjesë e përgjegjësisë për të raportuar para anëtareve çdo vit radhazi. Në përputhshmëri me Statutin e RrGK-së, Kuvendi i Anëtareve është organi më i lartë qeverisës, i cili mbikqyrë dhe vlerëson punën e RrGK-së.

RrGK është angazhuar dhe ka punuar drejt zbatimit të Strategjisë 2019-2022, duke u fokusuar në aktivitetet gjatë vitit 2019, në 6 fusha: 1.Fuqizimi i Lëvizjes Feministe në Kosovë, 2. Gratë në Politikë dhe Vendimmarrje, 3.Të Drejtat e Grave në Kujdesin Shëndetësor, 4.Jeta pa dhunë me bazë gjinore, 5.Fuqimizimi Ekonomik i Grave, 6.Përmirësimi i Qasjes në Edukim Cilësor dhe të Ndjeshëm Gjinor. Gjatë këtij Kuvendi, stafi i RrGK-së do të raportojë për përparimin dhe arritjet kryesore të vitit 2019.

Për më tepër, RrGK do ta shfrytëzojë këtë Kuvend për të festuar, reflektuar dhe për të ju falenderuar për angazhimin dhe kontributin e përbashkët drejt përparimit të të drejtave të grave dhe drejt arritjes së barazisë gjinore në Kosovë e përtej saj. Gjithashtu, RrGK do të ndajë për herë të dytë çmimin vjetor Sevdije Ahmeti, i themeluar për nder dhe në kujtim të aktivistes feministe dhe humanistes Sevdije Ahmeti (1944-2016). Këtë vit çmimi i ndahet Luljeta Pula – Beqirit, për kontributin dhe angazhimin e saj në lëvizjen e grave gjatë viteve të ’90-ta.

Kuvendi i 17-të i Anëtareve mbështetet nga Fondacioni Kvinna till Kvinna dhe Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA). 

Për më shumë detaje, ju lutemi gjeni të bashkëngjitur agjendën.