Dana 6. februara u Glogovcu početkom u 12:00 časova je održan jedan protest sa sloganom „Za obrazovanje, ne silovanju“ organizovan od stra ne Civilnog društva u Glogovcu. Pod uzvicima „Za obrazovanje, ne silovanju“, „Abortus je izbor, ne prinuda“, „Nisi istražitelj nego silovatelj“, „Škola je naša, a ne za pedofile“.

Demonstranti su marširali od Gimnazije Đerđ Kastrioti Skenderbeu do Policijske stanice u Glogovcu.

Protestu su se uključili i nekoliko nastavnika, učenici škola u Glogovcu, aktivisti i građani iz raznih gradova Kosova.

Organizatori su tokom protesta pokrenuli sledeće tačke:

  • Oduzimanje licence ginekologu i zatvaranje klinike gde je izvršen ovaj protiv zakonit abrotus:
  • Udaljavanje profesora iz škole;
  • Rigorozniji nadzor direktora škole;
  • Javno obećanje komandanta Policije u Glogovcu:
  • Javno obećanje komandanta policije u Glogovcu da: Samoinicijativno zatraži od Inspekcije Policije da izvrši komplentu istragu Policijske stanice u Glogovcu za slične slučajeve; Zavisno od nalaza da preduzme mere; Da organizuje osposovljavanja za podizanje svesti osoblja, u vezi sa rodnom jednakošću, obrađivanje ovih slučajeva i etike na radu; Da usko sarađuje sa civilnim društvom i omladinskim organizacijama, za obrađivanje zabrinutosti društva; kao i da se obezbedi da se rigoroznije implementira član 37 tačka 9 ZAKONA br. 04/L – 076 O POLICIJI. Nakon protesta, aktivisti su odvili i jedanu simboličnu akciju, tokom koje su otkrili jedan pankart u obliku zahvalnice, u kojem je pisalo: Vesel Veseli, silovatelj.

U vezi sa ovim slučajem takođe je juče, dana 07. februara održan jedan protest ispred Policije Kosova u Prištini.

Dok da bi se pročitalo saopštenje koju je MŽK poslala, molim vas da klikirate kao dole:

https://womensnetwork.org/sq/e-mitura-dhunohet-shantazhohet-dhe-i-rrezikohet-shendeti-i-dyshuar-kryesor-nje-zyrtar-policor/