Aktivistkinja Ljokaj: Zahvaljujući MŽK stvorili smo partnerstva za postizanje rodne ravnopravnosti

Džejrane Ljokaj, babica po zanimanju, posvetila je svoj život zdravlju žena i poboljšanju položaja žena u kosovskom društvu.

Dugi niz godina sarađuje sa Mrežom žena Kosova (MŽK), bivajući deo brojnih aktivnosti.

Neuporediv doprinos MŽK ženskim pravima

Tokom ovog razgovora, između ostalog, Ljokaj govori koje su bile najvažnije aktivnosti i zagovaranja koje je MŽK preduzela tokom godina za poboljšanje ženski prava, i o tome kako je pandemija COVID-19 uticala na njenu angažovanost kao aktivistkinju za ženska prava.

„MŽK godinama sprovodi veoma demokratske standarde sa organizacijama članicama, kroz redovne sastanke, kao i završnom sastanku na kraju godine sa deljanim narativnim i finansijskim izveštavanjem, koja pri tom jednako tretira sve članice organizacije i kontinuirano izgrađuje njihove kapacitete“, rekla je ona.

Dalje, kao veoma dragocenu mogućnost za aktivistkinje za ženska prava, ona spominje dodelu grantova kroz Fond žena Kosova, umrežavanje i izgradnju partnerstva kroz Lobi za rodnu ravnopravnost i Koaliciju za ravnopravnost.

Ona takođe podseća i na doprinos MŽK kroz zagovaranja i zahteve upućene relevantnim institucijama, proteste za zaštitu ženskih prava i  protivljenje nasilja nad njima, kao i putem inicijativa za neophodne zakonske promene.

„Sastanci koje je organizovala MŽK omogućili su ne samo međusobno upoznavanje, već i prepoznavanje problema žena na Kosovu. […] Izgradnja partnerstva je za nas od posebne važnosti. Za ovu stvorenu priliku, glavna zasluga pripada MŽK sa njenim sjajnim osobljem koji nas uvek podsete da poštujemo principe koje koristimo u radu i zajedničkim aktivnostima.“

Izazovi koje je donela 2020. godina

Godinu koju smo  ostavili iza sebe  bila je teška za sve, posebno za organizacije za ženska prava. Ljokaj govori kakva je ova godina bila za nju kao aktivistkinju.

„2020. godina bila je najteža za sve nas od rata na Kosovu 1998/98. Bila je godina u kojoj smo doživeli nepoznato i neočekivano. Pandemija COVID-19 bila je izazov za državu, građane, i u velikoj meri odgovornost i izazov za mene kao aktivistkinju za ženska prava“.

Ljokaj dodaje da je uprkos činjenici što je pandemija globalni problem,  kosovska ekonomija stvorila teške okolnosti.

„Ja sam sve vreme radila na individualnim zdravstvenim savetima i malim grupama sa trudnicama i  dojiljama. Upućivala sam žene, samohrane majke kao i majke sa slabim ekonomskim uslovima centrima za socijalni rad, nevladinim organizacijama,  ograncima Crvenog krsta Kosov i donatorima, često posredujući za pomoć i podršku.“

MŽK kao model koji služi ženama i devojkama

Na kraju ovog razgovora, ona je rekla da svaki korak ka putu ima preokrete koje nije lako savladati sam, međutim ne smemo zaboraviti da je život nada, rad, angažovanje, uspeh, radost, snaga i ponos.

„Prepreke se prevazilaze zajedno sa drugima, porodicom, prijateljima i prijateljicama, ali uvek hrabro, velikim radom, nudeći poštovanje i ljubav. […]“

Ljokaj još uvek vidi MŽK kao model koji služi ženama i devojkama.

„U Mreži nalazite veliku porodicu, porodicu koja uvek misli na vas, koja vas uči i pomaže vam, uzima vas za ruku i ne pušta, podiže vas i pomaže da lakše prevaziđete izazove.“

Ljokaj takođe ima poruku za sve žene i devojke.

„Ne predajte se izazovima i poteškoćama, one će jednog dana proći. Ti ženo hodaj, hodaj hrabro, ne odustaj jer nisi sama, mnogo nas je kao ti i nećemo te ostaviti samu. Zajedno smo i zajedno ćemo putovati do izlaska sunca za NAS.“

*Ovaj članak prati seriju publikacija MŽK o radu i doprinosu aktivista za ljudska prava na Kosovu.