Britanska delegacija posetila kancelarije MŽK-a

Zamenik šefa Misije britanske ambasade na Kosovu Jacob Webber i Erëmira Berisha asistent za razvoj politika, 3. decembra dočekani su u kancelariji Mreže žena Kosova (MŽK) od strane izvršne direktorke MŽK-a Igballe Rogova i službenice za zagovaranje i istraživanje nasilja po rodnom osnovu, Adeline Berisha.

Rogova je na samom početku govorila o istorijatu MŽK-a od njenog osnivanja. Deo razgovora bio je i projekt „Glas glasača“. A Webber je izrazio interesovanje ambasade da se što više radi na rodnim pitanjima.

Takođe, prednost je data radu i aktivnostima Fonda žena Kosova (FŽK), pokazujući da pored zagovaranja, preko ovog fonda se i jačaju žene u nekoliko društvenih oblasti.

Rogova je izrazila zahvalnost ambasadi Britanije na konstantnoj podršci aktivnostima za jačanje preživelih seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.

Na dalje, Berisha je iznela posao koji je uradila MŽK tokom ove godine, ali i tokom raniji godina, u oblasti nasilja po rodnom osnovu. Između ostalog, ona je pomenula zagovaranje za dodelu budžeta prihvatilištima i za izmenu Krivičnog zakonika.