Ceni se doprinos MŽK u konsultacijama sa EU

Mreža žena Kosova (MŽK) je ove godine pozvala Evropsku Uniju (EU) da učestvuje u procesu konsultacija sa organizacijama civilnog društva, pre sastanka predstavnika EU sa Vladom Kosova, Pododborom za pravdu, slobodu i bezbednost (PSB) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).  

Na ovom sastanku, MŽK je adresirala važna pitanja  koja se odnose na prava žena na Kosovu, naglašavajući važnost mera koje vlada treba da preduzme iz rodne perspektive, tokom oporavka od pandemije COVID-19. MŽK je naglasila važnost rodne analize koja treba da prethodi svim strateškim planovima zemlje tokom ove pandemije, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) i važećim međunarodnim zakonodavstvom na Kosovu.

Takođe, MŽK je zatražila od EU da podstakne Vladu Kosova na veću i brzu angažovanost u pogledu podataka iz neformalne ekonomije, kako bi se identifikovala kršenja radnih prava u privatnom sektoru kao rezultat  nedostatka ugovora i neregistrovanog rada. Između ostalog, MŽK je u okviru prethodnih konsultacija sa prihvatilištima dala nekoliko preporuka za bolje postupanje sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja.  

Vođa ovog sastanka i ujedno šef jedinice za Kosovo u Evropskoj komisiji (EK), Dejvid Kulen (David Cullen) je uverio prisutne da će se na sastanku pododbora PSB svakako razgovarati o održivom finansiranju skloništa (prihvatilišta) na Kosovu. Ona je dodao da je ovo pitanje ključno, posebno imajući u vidu kritično stanje i nivo nasilja u porodici tokom COVID-19. 

Takođe, na ovom konsultativnom sastanku bio je prisutan Korneel de Schamp, službenik za politike EK, koji je podsetio na preporuke MŽK date pre lansiranja Izveštaja o napretku 2019., navodeći preporuke i važnost praćenja primene novih definicija Krivičnog zakonika, u pogledu nasilja u porodici. 

Pododbor SSP-a za pravdu, slobodu i bezbednost je jedan od odbora u okviru mehanizama SSP, kroz kojih se diskutuju prioriteti Vlade Kosova iz ovih oblasti.