Civilno društvo reagovalo protiv izjava tužioca Rexhepa Maqedoncija  

Mreža žena Kosova (MŽK) je zajedno sa delom civilnog društva, 27. marta putem saopštenja za medije izrazila zabrinutost u vezi sa izjavama tužioca Rexhepa Maqedoncija, koje su objavljene 25. marta 2019. godine na portalu Kallxo.com, tačnije u članku „Tužilac Maqedonci nazvao „beščasnom“ studentkinju koja se žalila zbog seksualnog uznemiravanja.“  

Putem ovog pisma, civilno društvo je tražilo razrešenje tužioca koje je gore pomenut zbog pristrasnosti koju je pokazao prema optuženoj strani i zbog nedostojanstvenog tretiranja žrtve o kojoj je reč.  

Aktivisti civilnog društva smatraju da je izjava tužioca puna predrasuda, uvredljiva i šta više obeshrabruje žrtvu i druge žrtve da prijave slične slučajeve tužilaštvu. Putem ovih stavova civilno društvo nikada nije težilo da utiče na nezavisnu istragu Državnog tužilaštva.  

Civilno društvo takođe ističe da je veoma bitno da se Državno tužilaštvo i Tužilački savet Kosova distanciraju od ovih javnih stavova tužioca Maqedoncija.  

OVDE možete pročitati celo saopštenje, u kojoj možete pronaći i pravne reference, kao što su kosovski zakoni i direktive Evropske unije (EU).