Devojke u Gnjilanu preuzimaju inicijativu kako bi podigle svest građana vezano za rak dojke

21 oktobra 2014 god., femACT u Gnjilanu, sastali su se sa Predsedavajućom Skupštine Valentina Bunjaku-Rexhepi, gde su potražile podršku opštine u realizovanju jedne ulične akcije kako bi podigli svest kod građana vezano za rak dojke.
Sastanak je otvoren diskutujući o rizicima raka i kako pogođeni slučajevi od ove bolesti rastu svakog dana sve više. Kao glavni problem, one su istakle činjenicu da u većini slučajeva, rak dojke prikazuje veoma malo simptoma i zbog tog razloga, ne otkriva se na vreme, zbog toga se preporučuje da lekarski pregledi budu izvršeni na sistematski način.
Dok mesec oktobar obeležava mesec svesnosti o raku dojke, i pošto u Gnjilanu nije javljeno da će imati ikakve aktivnosti, devojke su našle kao veoma shodno da bar one isplaniraju jednu akciju kako bi podigle svest o ranom otkrivanju raka dojke. One su takođe zatražile od opštine jednu simboličnu finansijsku podršku kako bi realizovale taj plan.
Gđa. Bunjaku-Rexhepi je izrazila spremnost da pomogne devojkama u vezi ove jednodnevne kampanje. „Mi pružamo podršku aktivnostima koje se vrše za ovaj veliki cilj, koje je očuvanje zdravlja žene“, rekla je ona. „Ova kampanja za podizanje svesti je veoma važna za svesnost žena i devojaka od ove pretnje koja je veoma opasna po život. Trebamo da se ujedinimo protiv ove teške bolesti koja se može izlečiti ranim otkrivanjem“. Devojke su se pokazale veoma zahvalnim, i počele su njihove planove i pripreme.
Kao rezultat toga, preko podrške Opštine Gnjilane, posebno Predsedavajuće Skupštine Valentina Bunjaku-Rexhepi, 1 novembra 2014 god, femACT u Gnjilanu će organizovati jednu uličnu akciju, gde će razdeliti brošure i informacije o raku dojke, njenoj prevenciji, simptomima, kontrolama i dijagnosticiranjem.