Dobrovoljni rad-preduslov za povećanje društvene solidarnosti i jednakosti

Mreža žena Kosova (MŽK) je 20 decembra poželela dobrodošlicu volonterima koji su angažovani u različitim inicijativama MŽK u okviru volonterskog programa.

Svrha ovog sastanka je bila razmena iskustava iz angažovanja u različitim dosadašnjim inicijativama kao i razgovor o mogućnostima uključivanja volontera u buduće inicijative MŽK-a, ali i u organizacijama članicama. Za angažovanje volontera, MŽK je razvila specifičniji program koji ima za cilj stvaranje održivog mehanizma za volonterski rad u okviru organizacije, ali i direktno za neke od naših 193 organizacije članice širom Kosova.

Svrha ovog programa je da uključi više aktivista u unapređenje feminizma na Kosovu. Takođe, program nudi volonterima priliku da izbliza vide rad malih organizacija za ženska prava, njihov rad u zajednicama, kao i potrebe žena na lokalnom nivou.

Etljeva Maljušaj, koordinatorka projekta u MŽK, upoznala je učesnike sa istorijatom volonterskog angažovanja kao i značajem ovog programa za jačanje solidarnosti i feminističkog pokreta na Kosovu. „Mreža žena stalno stvara mogućnosti da uključi što veći broj volontera u organizaciju. Visoko cenimo volonterski rad i verujemo da samo zajedničkim radom možemo doneti neophodne promene u društvu“, rekla je Maljušaj.

MŽK smatra da je volonterski rad preduslov za podizanje društvene solidarnosti i jednakosti, te stoga kontinuirano uključuje volontere, kako unutar organizacije tako i kroz različite kampanje.

Ovi volonteri, kao i neki drugi volonteri uključeni u organizacije članice MŽK, angažovani su u okviru četvorogodišnje inicijative MŽK „Jačanje učešća žena u politici“, koju podržava Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.