Drugëza uspešno završava inicijativu za promovisanje Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), „Drugëza“, uspela je da u Srbici promoviše kod preduzeća, civilnog društva i opštinskih zvaničnika politike koje nude radna mesta prilagođena porodici kojom prilikom je uspešno zaključila devetomesečnu inicijativu „Osnaživanje žena u biznisu, dobar vid promovisanja rodne ravnopravnosti“.

Nakon sastanka sa 12 predstavnika biznisa opštine Srbica, Drugëza je ostvarila saradnju sa dve kompanije koje su se obavezale da će stvoriti radna mesta prilagođena porodici, kao što je predviđeno Direktivom EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

U okviru inicijative, Drugëza je održala sastanke sa 12 članova Skupštine opštine i relevantnim direktorima. Odbornik iz Srbice, Mentor Mehmeti, ocenio je inicijativu kao veoma važnu, rekavši da će im „sastanak i informacije o politikama prilagođenim porodici i Direktivi EU pomoći da imaju jasnije ideje kako da rade u ovom pravcu“.

Takođe, 15 predstavnika organizacija civilnog društva je kroz sastanak koji je organizovala Drugëza informisano kako preko svojih organizacija mogu pomoći u postizanju rodne ravnopravnosti i poboljšanju uslova za radnike.

Jedna od učesnica u ovim aktivnostima, Sanije Hoti iz Kosovskog centra za samopodršku, rekla je da bi „primena ovih politika na radnim mestima u velikoj meri olakšala i omogućila ravnotežu između privatnog života žene i nastavka njene karijere van kuće.“

Da bi promovisala inicijativu na širem nivou, Drugëza je podelila 300 postera na kojima su prikazane koristi koje radnici i poslodavci imaju od primene Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Oko 1200 uspelo je da se informiše kroz brošure. Takođe, video koji objašnjava politike o radnim mestima prilagođenim porodici podeljen na društvenim mrežama i na lokalnoj televiziji, uspeo je da dopre do više od 10000 ljudi.

Kao to što čini sa svim svojim organizacijama članicama, MŽK je kontinuirano nudila pomoć Drugëz-i u postizanju njenih ciljeva.

„Podrška MŽK nam je takođe bila važna, jer smo godinama uspeli da dotaknemo mnoge korisnike i naučimo da je rad u zajednici odgovornost ali i veliko zadovoljstvo, jer osećamo da smo nešto uradili. u unapređenju uloge žene u patrijarhalnom društvu koje i dalje postoji u mnogim selima naše opštine.“ rekla je menadžerka Drugëze, Gentiana Zećiri.

Ovu inicijativu organizacije Drugëza podržao je Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) kroz inicijativu MŽK „Više izbora: rodno odgovorne politike prilagođene porodici za privatni sektor na Zapadnom Balkanu i Moldaviji“, koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA), operativna jedinica Austrijske agencije za saradnju.