Ekonomski forum žena sastao se sa predsednicom Kosova Osmanijem o rodnom budžetiranju

Ekonomski forum žena (EFŽ)* se sastao sa predsednicom Kosova Vjosom Osmanijem 20. februara. Dve ključne tačke dnevnog reda pozivale su na hitan napredak u vezi sa Zakonom o radu, koji nastavlja da direktno doprinosi diskriminaciji žena pri zapošljavanju, ali je uklonjen iz zakonodavnog kalendara za 2024. uprkos obećanjima vlade da će biti suprotno; i važnost institucionalizacije i implementacije rodno odgovornog budžetiranja. Aktivisti EFŽ-a zatražili su podršku predsednice u rešavanju ovih pitanja.

Predsednica Osmani je izjavila da podržava hitno usvajanje Zakona o radu.

*EFŽ je koalicija organizacija civilnog društva uključujući Institut Riinvest, Mrežu Žena Kosova, Demokratiju za razvoj, Kosovski centar za rodne studije, Mrežu ženskih organizacija Romkinja, Aškalija i Egipćanki na Kosovu, Žene za žene Kosova, RAP institut , QIKA i Kosovska inicijativa za stabilnost.