Fondacija Kvinna till Kvinna i MŽK lansiraju publikaciju „Gde je novac za ženska prava?“

Tokom septembra, Fondacija Kvinna till Kvinna, MŽK i druge grupe za ženska prava lansirale su publikaciju Gde je novac za ženska prava? u Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. 

Ovaj izveštaj pruža informacije o trendovima finansiranja koji se odnose na rodnu ravnopravnost i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva za prava žena (OCDŽ) na Zapadnom Balkanu (ZB) radi bolje razumevanja potreba OCDŽ. 

Istraživanje je sprovedeno 2019. godine u šest zemalja zapadnog Balkana, od strane osam ženskih organizacija, na čelu sa Mrežom žena Kosova (MŽK), a podržano od strane Kvinna till Kvinna. Ono obuhvata intervjue sa 71 donatorom i 241 raznim OCDŽ. 

U prvim redovima za rešavanje široko rasprostranjene rodne neravnopravnosti koja postoje u zemljama Zapadnog Balkana su OCDŽ. One pokreću promene, javno zagovaraju, pružaju usluge od javnog interesa, sprovode istraživanja, drže predavanja i daju stručno mišljenje koje su značajno doprinele nekoliko promena na društvenom, političkom, pravnom, ekonomskom i individualnom nivou u svojim zemljama i šire.  OCDŽ su u odličnoj poziciji da nastave borbu protiv rodne neravnopravnosti na ZB i šire.  

Ali da bi obavljale taj važan zadatak, potrebna su im sredstva. U izveštaju su analizirani dostupni izvori finansiranja.  Dakle, ciljevi ovog istraživanja bili su pružanje informacija o trendovima finansiranja koji se odnose na rodnu ravnopravnost i podršku organizacijama za ženska prava na Zapadnom Balkanu od 2014. do 2019.godine, kao i na bolje razumevanje potreba za finansiranjem organizacija za ženska prava. 

Neki od ključnih nalaza su:  

  • Većina ŽOCD imala je razdoblja kada nije raspolagala s dovoljno sredstava (82%), a 35% nije ostvarilo planirani budžet 2018. godine. 
  • 9% intervjuisanih ŽOCD nikad nije primilo nikakva sredstva (22); radile su volonterski. 28% je posle 2014. godine izgubilo podršku donatora koji ih je pre toga duže vreme finansirao. 
  • Usled nedostatka sredstava ŽOCD morale su da odlažu isplate, ne isplaćuju zarade osoblju, odustaju od programskih aktivnosti ili da se zatvore. 
  • 31% je bilo u opasnosti da bude zatvoreno zbog nedostatka sredstava. 
  • „Koktel modaliteta“, koji obuhvata osnovnu podršku, projektne grantove i podgrantove za manje ŽOCD, možda može doprineti zadovoljenju potreba raznolikih ŽOCD. 
  • Najviše sredstava dobijeno je za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja (27%), ali i ova i nekoliko drugih oblasti i dalje nisu adekvatno finansirane. 

„Verujemo da je posebno Evropska unija (EU) da nastave borbu protiv rodne neravnopravnosti na Zapadnom Balkanu. Vlade su se u našim zemljama obavezale na agendu politike EU, koja uključuje unapređenje rodne ravnopravnosti,“ rekla je Nicole Farnsworth, direktorica programa i glavna istraživačia MŽK, dok je predstavljala nalaze izveštaja. 

„Ono što je rečeno je vrlo glasno i jasno i moramo to pažljivo slušati. Očigledno da finansiranja nikada nije dovoljno“  rekao je gdin. Ola Andersson, ambasada Švedske u Beogradu, tokom lansiranja publikacije u Srbiji.  

Evropska unija i Rodni akcioni plan u agendi za žene, mir i sigurnost preuzeli su  obaveze na unapređivanje rodne ravnopravnosti. Nekoliko donatora se takođe obavezalo na unapređivanje rodne ravnopravnosti u svom radu i kroz svoje strategije i politike.  

Izvršna direktorica MŽK,  Igbale Rogova pohvalila je organizacije za ženska prava  što su se još jednom udružile i predstavile javnosti ovaj neverovatni izveštaj o trendovima finansiranja organizacija za ženska prava.  

„Svi znamo da su se promene dogodile zbog organizacija za ženska prava. Ne govorim u proteklih deset godina, govorim u poslednjih 30 godina. U regionu, kada smo se’90-ih udružili, čak i u vreme okupacije. Aktivistkinje za ženska prava prolazile su kroz puno izazova. Nije bilo lako i bilo je potrebno toliko zalaganja da se donesu promene koje imamo danas”, rekla je Rogova.  

Ovaj izveštaj je napisala MŽK u bliskoj saradnji sa; Albanska mreža za osnaživanje žena (AWEN), Autonomni ženski centar (Srbija), Centar ženskih prava (Bosna i Hercegovina), Nacionalna mreža za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Severna Makedonija), Prava za sve (Bosna i Hercegovina), Peščanik (Srbija), Centar za ženska prava (Crna Gora). 

Izveštaj uključuje preporuke za donatore i OCDŽ za rešavanje ovih izazova, o kojima su razgovarali svi akteri tokom događaja lansiranja publikacije.