Humanus Vita osporava stereotipe lobirajući za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole 

Organizacija članica Mreže žena Kosova “Humanus Vita” održala je završni sastanak projekta „Uključivanje seksualnog obrazovanja i osporavanje stereotipa ka transformaciji rodnih normi kroz obrazovanje“. 

Ovaj projekat je sproveden u četiri osnovne škole opštine Glogovac, u okviru predmeta biologije. 

Cilj ovog projekta je produbljivanje razumevanja tabua vezanih za seksualno obrazovanje. Takođe, projekat je usmeren ka podizanju svesti među mladima o poznavanju vlastitog tela, seksualnoj orijentaciji, smanjenju slučajeva seksualnog uznemiravanja i seksualnog napada, sprečavanju polno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća. 

Istraživačica Valjentina Bejtulahu predstavila je nalaze četvoro mesečnog istraživanja ističući da su nastavnici saglasni da predmet seksualnog obrazovanja bude uvršten kao poseban predmet u nastavni plan i program. Prema njenim rečima, najmanje obrađivane teme su seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje. 

„Kade je reč o kvalitetu obrazovanja, opština Glogovac se ističe u poređenju sa drugim opštinama na Kosovu. Pored nastavnika, učenici takođe pokazuju inicijativu u sticanju informacija i interaktivni su tokom časova  biologije gde se obrađuju teme seksualnog vaspitanja. Debate sa službenicima, bilo da su nastavnici ili čak direktori škola, značajne su kako bi se istakla naglasila  potreba da se seksualno obrazovanje objasni bez društvenih predrasuda, koristeći odgovarajuća sredstva konkretizacije. Ovo omogućava veći fokus na  obradi tema koje utiču na zdrav život mladih. Izazov u ​​bavljenju ovim temama je nedostatak posebnih bioloških laboratorija u opštini Glogovac“, rekla je ona. 

Doruntina Gaši, koordinatorka projekta u Humanus Vita, izjavila je da je cilj projekta osvetliti put ka svesnijem i ravnopravnijem društvu, podižući nivo znanja i svesti o značaju seksualnog obrazovanja. 

Gaši je nadalje naglasila da se seksualno obrazovanje u zemlji ne obrađuje kao zaseban predmet u osnovnom nastavnom planu i programu, već je integrisano u okviru predmeta biologije. 

U međuvremenu, direktorka škole „Alji Gaši“ u Glogovcu, Antigona Gaši, ponovila je da je značaj ovakvih sastanaka, na kojima se predstavljaju istraživanja u vezi sa uključivanjem seksualnog obrazovanja i osporavanjem stereotipa u cilju transformacije rodnih normi kroz obrazovanje, izuzetno važan.  

„Problemi se razlikuju od škole do škole, stoga u grupama možemo učiti o njima i razmenjivati ideje. 

„Učenici su upoznati sa seksualnim obrazovanjem, ali najpouzdaniji izvor informacija je škola. Nije uvek moguće dobiti tačne informacije sa društvenih mreža. Danas smo od prisutnih za stolom saznali da na veb stranici Ministarstva obrazovanja postoje materijali koje će moći da koriste tokom časa biologije prilikom objašnjavanja u vezi sa seksualnim obrazovanjem“, rekla je ona. 

Prisutni za stolom bili su opštinski službenici, direktori škola, nastavnici, pedagozi, psiholozi, članovi civilnog društva i predstavnici medija. 

Humanus Vita je ovu aktivnost sprovela kao korisnica u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „Unapređenje inicijative za ženska prava“, koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA), a sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).