Inicijativa „Mobilizacija članica Skupštine žena za rešavanje potreba žena traumatizovanih ratom“ se uspešno završila

Dana 29. jula, Medica Kosova i Center Cradle of Smile(Centralna kolevka osmeha) organizovali su završni okrugli sto u okviru inicijative “Mobilizacija članica Skupštine žena za rešavanje potreba žena traumatizovanih ratom” u Đakovici. Predstavnici lokalnih institucija iz Đakovice i civilno društvo su se okupili kako bi razgovarali o situaciji žena koje su se tokom rata suočile sa seksualnim nasiljem, kao i o njihovom tretiranju kao odgovornost državnih institucija. 

Izvršni direktor Medica Kosova, Veprore Shehu, predstavila je dostignuća projekta, naglašavajući važnost identifikovanja potreba žena, koje su preživele seksualno nasilje, kao i rešavanje posledica. 

Na sastanku se takođe razgovaralo o važnosti stvaranja Posebnog kodeksa za rodni budžet u Kancelariji za ravnopravnost polova radi stvaranja inkluzije za potrebe muškaraca i žena. 

Mimoza  Shala, predsedavajuća Skupštine ženske grupe iz opštine Đakovica, istakla je da žene nerado traže svoja prava zbog jakog nepoverenja u institucije i društvene stigma. 

Ona je pokazala kako je sistem manjkav prilikom identifikacije žena koje su preživele seksualno nasilje. Međutim, žene koje su bile identifikovane, mogu početi da primaju pomoć od države. 

Zaključujući sastanak, učesnici su se složili da je neophodno više ojačati formalniju saradnju između NVO-a i institucija, kako bi se radilo na rešavanju socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih problema sa kojima se suočavaju ove žene.  

Ova inicijativa je podržana od strane Kosovskog ženskog fonda (KŽF), koju finansira Austrijska razvojna agencija (ARA), a sufinansira UN Women.