Izložba „Nasilje se ne krije u četiri zida“ nastavlja svoj put u Kosovu Polju

Stanovnici sela Bresje u Kosovu Polju su 24. juna imali priliku da posete izložbu Mreže žena Kosova (MŽK) „Nasilje se ne krije u četiri zida“, koja se prvi put održala u Prištini u junu 2019. Od tada se izložba održavala u mnogim drugim opštinama uključujući Peć, Mitrovicu, Gnjilane, Uroševac, Prizren, Glogovac, Đakovicu i Mališevo.

„Montažni zidovi“ bili su deo izložbe koji su doneli neke od istinitih priča žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodici. Osoblje MŽK-a je obavestilo građane o tome šta ključne institucije nude za rešavanje ove vrste nasilja. Cilj izložbe je da podstakne građane da prekinu tišinu i potraže podršku institucija u slučaju nasilja.

„Izložba ’Nasilja se ne krije u četiri zida’, izuzetno je važno da se svake godine organizuje i održava u različitim gradovima, jer informiše građane Republike Kosovo o njihovim pravima i institucionalnoj odgovornosti. Kako se brojevi prijavljeni Kosovskoj policiji svake godine sve više i više povećavaju, smatramo da je neophodno da putujemo sa izložbom kako bi građani bili informisani o svojim pravima.“, rekla je Besarta Breznica, koordinatorka projekta, MŽK.

Izložba je trajala tokom celog dana, a osoblje MŽK-a je informisala posetioce o tome kojim institucijama treba prijaviti slučajeve nasilja i načinima na koje građani mogu da se obrate institucijama da ostvare svoja prava.

Ova izložba će se nastaviti u drugim opštinama na Kosovu, odnosno u Vitini i Uroševcu.

Izložbu je podržala Evropska unija (EU) preko UN Women #EVAW i Austrijske agencije za razvoj (ADA), a za njenu realizaciju u opštini Kosovo Polje MŽK je sarađivala sa Infrakos-om.