Izveštaj OEBS-a: Nasilje nad ženama i dalje rasprostranjeno na Kosovu 

Više od polovine žena koje su imale partnere kažu da su doživele psihičko, fizičko ili seksualno nasilje od strane njihovog partnera, jod od uzrasta od 15 godina. Ovi podaci objavljeni su u anketi koju je započela Organizacija Evrope za bezbednost i saradnju (OEBS) u petak 22. novembra. Izveštaj o blagostanju i bezbednosti žena na Kosovu, istraživao je IPSOS uz podršku Mreže žena Kosova (MŽK).

Rodna savetnica Misije OEBS-a na Kosovu Biljana Nastovska je predstavila ovu anketu koja sadrži nekoliko bitnih nalaza.

„Skoro dve trećine anketiranih žena misli da nasilje na Kosovu nije prosto uobičajeno, neko da je dosta uobičajena činjenica“, rekao je ambasador Jan Braathu, šef Misije OEBS-a na Kosovu. On je istakao bitnost mehanizama koji služe za izveštavanje o povredama ili institucionalnim neuspesima da zaštite žrtve.

U tom smeru Adelina Berisha, službenica za zalaganje i istraživanje nasilja po rodnom osnovu pri MŽK-u je istakla bitnu ulogu organizacija za ženska prava, organizacija koje su radile čitavih decenija da poboljšaju situaciju žena i devojaka koje su doživele različite oblike nasilja.

„U periodu kada zemlja još uvek popločava put domaćim institucijama, organizacije žena, vođene potrebom, započele su da sklonište žene i devojke koje su doživele razne oblike nasilja. Neke druge, sada već 20 godina pružaju ove usluge, čiji je rad započet još u periodu poslednjeg sukoba na Kosovu“, rekla je Berisha.

Izveštaj pruža nekoliko specifičnih preporuka za tretiranje nasilja nad ženama.

Ostali učesnici na ovom panelu bili su: Vlora Nushi Tuzi, UN Women Kosova, ambasador Jan Braathu, Misija OEBS-a na Kosovu, ambasadorka Nataliya Apostolova, Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu, Naim Qelaj nacionalni koordinator protiv nasilja u porodici i predsednik Kosova Hashim Thaçi.